Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
otaczała czeskiego reformatora. Uczynił to profesor Akademii Krakowskiej, Józef Bogucicki (1747-1798). Ten katolicki ksiądz przygotowywał kilkutomową historię Kościoła, utrzymaną w oświeceniowym duchu. Jego poglądy na Husa, osobę i doktrynę weszłyby niewątpliwie do tej ambitnie (opinia Hugona Kołłątaja) pomyślanej pracy.
Synteza pozostała wszakże nie ukończona. Jedyny fragment, jaki ukazał się drukiem, to wykład o Husie i problemach reformy Kościoła na przełomie XIV i XV stulecia. Bogucicki wygłosił go 19 czerwca 1787 roku podczas uroczystego posiedzenia Szkoły Głównej, które odbyło się z racji przyjazdu do Krakowa Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz jego brata Michała, będącego wówczas od trzech lat prymasem. Bogucicki, przemawiając w
otaczała czeskiego &lt;page nr=205&gt; reformatora. Uczynił to profesor Akademii Krakowskiej, Józef Bogucicki (1747-1798). Ten katolicki ksiądz przygotowywał kilkutomową historię Kościoła, utrzymaną w oświeceniowym duchu. Jego poglądy na Husa, osobę i doktrynę weszłyby niewątpliwie do tej ambitnie (opinia Hugona Kołłątaja) pomyślanej pracy.<br>Synteza pozostała wszakże nie ukończona. Jedyny fragment, jaki ukazał się drukiem, to wykład o Husie i problemach reformy Kościoła na przełomie XIV i XV stulecia. Bogucicki wygłosił go 19 czerwca 1787 roku podczas uroczystego posiedzenia Szkoły Głównej, które odbyło się z racji przyjazdu do Krakowa Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz jego brata Michała, będącego wówczas od trzech lat prymasem. Bogucicki, przemawiając w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego