Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Socjologiczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 1963
muszą na miejsce poczesne w naszym życiu społecznym, Instytut Gospodarstwa Społecznego już od paru lat poświęca sporo uwagi sprawom wiejskim. Rozpoczął pracę w tym kierunku od gromadzenia opisów położenia ludności wiejskiej dostarczonych, w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, przez samych chłopów. Napłynęło wtedy kilkaset opisów. Spośród nich ogłoszono zaledwie dziesiątą część drukiem w dwóch seriach. Przy dobrze ogłoszonych pamiętników kierowano się jedynie względami na głębokość i szczegółowość opisu
Pamiętniki chłopów grzeszą właśnie nadmiernym subiektywizmem, w istocie rzeczy rzetelnym, ale nie dającym wystarczającego materiału do ujęcia przedmiotowego ogółu stosunków wiejskich. W poczuciu tego Instytut Gospodarstwa Społecznego odważył się na podjęcie ankiety, która w
muszą na miejsce poczesne w naszym życiu społecznym, Instytut Gospodarstwa Społecznego już od paru lat poświęca sporo uwagi sprawom wiejskim. Rozpoczął pracę w tym kierunku od gromadzenia opisów położenia ludności wiejskiej dostarczonych, w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, przez samych chłopów. Napłynęło wtedy kilkaset opisów. Spośród nich ogłoszono zaledwie dziesiątą część drukiem w dwóch seriach. Przy dobrze ogłoszonych pamiętników kierowano się jedynie względami na głębokość i szczegółowość opisu &lt;gap&gt;<br>Pamiętniki chłopów grzeszą właśnie nadmiernym subiektywizmem, w istocie rzeczy rzetelnym, ale nie dającym wystarczającego materiału do ujęcia przedmiotowego ogółu stosunków wiejskich. W poczuciu tego Instytut Gospodarstwa Społecznego odważył się na podjęcie ankiety, która w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego