Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
badaczy. Psycholog musi być świadomy tego, komu i w jakim celu użycza wyników własnych badań naukowych. Wyraźnie podkreślają to kodeksy etyczne normujące postępowanie psychologów (por. rozdz. 5. i 6.).

4. Psychologia a model tzw. nauk praktycznych

Spróbujmy teraz ustosunkować się do metodologicznego modelu określonego mianem "nauk praktycznych", który przedstawiciele takich dyscyplin, jak: prawo (Podgórecki, 1957), medycyna (Ziemski, 1973), nauki techniczne (Chwalisz i in., 1976) czy pedagogika (Muszyński, 1976), a także poszczególne gałęzie psychologii stosowanej uważają za adekwatnie rekonstruujący postępowanie badawcze charakterystyczne dla tych dyscyplin.

Mówiąc krótko, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy zasadne, z metodologicznego punktu widzenia, jest odrębne traktowanie tej grupy
badaczy. Psycholog musi być świadomy tego, komu i w jakim celu użycza wyników własnych badań naukowych. Wyraźnie podkreślają to kodeksy etyczne normujące postępowanie psychologów (por. rozdz. 5. i 6.).<br><br>&lt;tit&gt; 4. Psychologia a model tzw. nauk praktycznych&lt;/&gt;<br><br> Spróbujmy teraz ustosunkować się do metodologicznego modelu określonego mianem "nauk praktycznych", który przedstawiciele takich dyscyplin, jak: prawo (Podgórecki, 1957), medycyna (Ziemski, 1973), nauki techniczne (Chwalisz i in., 1976) czy pedagogika (Muszyński, 1976), a także poszczególne gałęzie psychologii stosowanej uważają za adekwatnie rekonstruujący postępowanie badawcze charakterystyczne dla tych dyscyplin.<br><br>Mówiąc krótko, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy zasadne, z metodologicznego punktu widzenia, jest odrębne traktowanie tej grupy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego