Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
jest ciągła, gdy dla różnych osób z populacji może ona przyjmować różne wartości, przy czym wartości te nie są ograniczone do zbioru dyskretnego (por. Nowakowska, 1975, s. 118). W tym sensie zmienną ciągłą jest np. "wzrost". Jeżeli pomiędzy dwiema sąsiednimi wartościami zmiennej nie występuje trzecia wartość, to jest to zmienna dyskretna. Taką zmienną jest np. "płeć" czy "typ wykształcenia" (w sensie: medyczne, przyrodnicze, techniczne, ekonomiczne, humanistyczne, rolnicze).

Zwykło się jeszcze wyróżniać:

(a) zmienne jakościowe, kategorialne (ang. qualitative, categorical variable), do których zaliczamy wcześniej przez nas wymienione zmienne dychotomiczne, a także te zmienne politomiczne, które są - z punktu widzenia logiki - klasyfikacjami. Jak
jest ciągła, gdy dla różnych osób z populacji może ona przyjmować różne wartości, przy czym wartości te nie są ograniczone do zbioru dyskretnego (por. Nowakowska, 1975, s. 118). W tym sensie zmienną ciągłą jest np. "wzrost". Jeżeli pomiędzy dwiema sąsiednimi wartościami zmiennej nie występuje trzecia wartość, to jest to zmienna dyskretna. Taką zmienną jest np. "płeć" czy "typ wykształcenia" (w sensie: medyczne, przyrodnicze, techniczne, ekonomiczne, humanistyczne, rolnicze).<br><br>Zwykło się jeszcze wyróżniać: <br><br> (a) zmienne jakościowe, kategorialne (ang. qualitative, categorical variable), do których zaliczamy wcześniej przez nas wymienione zmienne dychotomiczne, a także te zmienne politomiczne, które są - z punktu widzenia logiki - klasyfikacjami. Jak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego