Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
mianem zmiennych zdychotomizowanych). Przykładowo, mógł on w ten sposób potraktować zmienną "wzrost" przez wyróżnienie tylko dwóch jej możliwych wartości: wysoki (powyżej 170 cm) i niski (równy i poniżej 170 cm), czy II (powyżej 100 oraz równe i poniżej 100).

Mówimy też o:

(a) zmiennych ciągłych (ang. continuous variable),

(b) zmiennych dyskretnych (ang. discrete variable).

Zmienna jest ciągła, jeżeli zbiór jej wartości tworzy kontinuum i jeżeli pomiędzy dwiema sąsiednimi wartościami zmiennej możliwe jest znalezienie trzeciej wartości (Wolman, 1973, s. 400). Mówiąc inaczej dana zmienna jest ciągła, gdy dla różnych osób z populacji może ona przyjmować różne wartości, przy czym wartości te nie
mianem zmiennych zdychotomizowanych). Przykładowo, mógł on w ten sposób potraktować zmienną "wzrost" przez wyróżnienie tylko dwóch jej możliwych wartości: wysoki (powyżej 170 cm) i niski (równy i poniżej 170 cm), czy II (powyżej 100 oraz równe i poniżej 100).<br><br> Mówimy też o: <br><br> (a) zmiennych ciągłych (ang. continuous variable),<br><br> (b) zmiennych dyskretnych (ang. discrete variable).<br><br> Zmienna jest ciągła, jeżeli zbiór jej wartości tworzy kontinuum i jeżeli pomiędzy dwiema sąsiednimi wartościami zmiennej możliwe jest znalezienie trzeciej wartości (Wolman, 1973, s. 400). Mówiąc inaczej dana zmienna jest ciągła, gdy dla różnych osób z populacji może ona przyjmować różne wartości, przy czym wartości te nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego