Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
też przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji technicznej należy w ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej uzyskać odbitkę mapy z klauzulą jej aktualności bądź zlecić wykonanie pomiaru uzupełniającego. Mapa na potrzeby projektowe, oprócz treści ogólnogeograficznej, powinna zawierać wszystkie informacje o uzbrojeniu terenu ze szczególnym uwzględnieniem uzbrojenia podziemnego.
Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej powinien więc dysponować aktualną informacją geodezyjną o terenie. Jego głównym zadaniem jest nadzór nad zatwierdzeniem dokumentacji projektowych na etapie opracowywania założeń techniczno- -ekonomicznych i projektów technicznych pod względem przestrzennej geometrycznej lokalizacji projektowanych obiektów i zapobieganie kolizji głównie w infrastrukturze podziemnej.
Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej, jako organ koordynujący i nadzorujący prawidłowość projektowania i realizacji
też przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji technicznej należy w ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej uzyskać odbitkę mapy z klauzulą jej aktualności bądź zlecić wykonanie pomiaru uzupełniającego. Mapa na potrzeby projektowe, oprócz treści ogólnogeograficznej, powinna zawierać wszystkie informacje o uzbrojeniu terenu ze szczególnym uwzględnieniem uzbrojenia podziemnego.<br>Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej powinien więc dysponować aktualną informacją geodezyjną o terenie. Jego głównym zadaniem jest nadzór nad zatwierdzeniem dokumentacji projektowych na etapie opracowywania założeń techniczno- -ekonomicznych i projektów technicznych pod względem przestrzennej geometrycznej lokalizacji projektowanych obiektów i zapobieganie kolizji głównie w infrastrukturze podziemnej.<br>Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej, jako organ koordynujący i nadzorujący prawidłowość projektowania i realizacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego