Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
w koncepcje i plany działania. Koordynuje ono również całość przedsięwzięć realizowanych na obszarze działań militarnych. Tak więc to dowództwa rodzajów sił zbrojnych mają bezpośrednio kierować przebiegiem operacji. Przy czym kierowanie to przypadnie dowódcy tego rodzaju sił zbrojnych, który w danej operacji będzie odgrywał wiodącą rolę.
Dowódcy od szczebla batalionu wzwyż dysponują sztabami, w których działa personel niezbędny do realizacji zadań dowodzenia. Sztaby składają się w zasadzie z:
* szefa sztabu;
* oddziałów (komórek) sztabowych;
* oddziałów (komórek) specjalistycznych;
* oficerów specjalistów.
W skład sztabu mogą ponadto czasowo wchodzić:
- oficerowie podporządkowanych lub współdziałających jednostek;
- organa łącznikowe.
Szef sztabu jest przełożonym wszystkich pracowników sztabu i kieruje jego
w koncepcje i plany działania. Koordynuje ono również całość przedsięwzięć realizowanych na obszarze działań militarnych. Tak więc to dowództwa rodzajów sił zbrojnych mają bezpośrednio kierować przebiegiem operacji. Przy czym kierowanie to przypadnie dowódcy tego rodzaju sił zbrojnych, który w danej operacji będzie odgrywał wiodącą rolę.<br>Dowódcy od szczebla batalionu wzwyż dysponują sztabami, w których działa personel niezbędny do realizacji zadań dowodzenia. Sztaby składają się w zasadzie z: <br>* szefa sztabu; <br>* oddziałów (komórek) sztabowych; <br>* oddziałów (komórek) specjalistycznych; <br>* oficerów specjalistów. <br>W skład sztabu mogą ponadto czasowo wchodzić: <br>- oficerowie podporządkowanych lub współdziałających jednostek; <br>- organa łącznikowe. <br>Szef sztabu jest przełożonym wszystkich pracowników sztabu i kieruje jego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego