Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
na obecnym etapie chodzi o wyzwolenie od faszystowskiego jarzma, a nie socjalistyczną rewolucję".
Podobnie w innych wytycznych KW MK z tego okresu, a także w depeszy P. Togliattiego "Ercolego" do komunistów włoskich podkreśla się zbieżność celów walki ZSRR z celami walki wszystkich ujarzmionych narodów oraz wzywa się do rozwoju partyzantki, dywersji, sabotażu itp. działań przeciwko okupantom.
Biorąc pod uwagę wskazówki KW MK, zawarte w cytowanych depeszach, a także uwzględniając znaną nam późniejszą korespondencję KW MK z KPJ i z PPR oraz artykuły działaczy Międzynarodówki zamieszczane w piśmie można - jak się wydaje - stwierdzić, że zadania wysuwane przez KW MK przed partiami komunistycznymi
na obecnym etapie chodzi o wyzwolenie od faszystowskiego jarzma, a nie socjalistyczną rewolucję".<br>Podobnie w innych wytycznych KW MK z tego okresu, a także w depeszy P. Togliattiego "Ercolego" do komunistów włoskich podkreśla się zbieżność celów walki ZSRR z celami walki wszystkich ujarzmionych narodów oraz wzywa się do rozwoju partyzantki, dywersji, sabotażu itp. działań przeciwko okupantom.<br>Biorąc pod uwagę wskazówki KW MK, zawarte w cytowanych depeszach, a także uwzględniając znaną nam późniejszą korespondencję KW MK z KPJ i z PPR oraz artykuły działaczy Międzynarodówki zamieszczane w piśmie &lt;gap&gt; można - jak się wydaje - stwierdzić, że zadania wysuwane przez KW MK przed partiami komunistycznymi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego