Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 09.04
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
sieci "tw". Kontakty służbowe to nierejestrowane osobowe źródła o charakterze jawnym - pracownicy zakładów pracy, instytucji lub organizacji, przeważnie na stanowiskach kierowniczych. "Ks" informowali oficerów SB o nastrojach w zakładach pracy i na polecenie SB podejmowali działania profilaktyczne (np. uśmierzali próby strajków). Konsultanci z kolei to naukowcy i biegli z różnych dziedzin, którzy doradzali SB w rozmaitych kwestiach. Składali zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy faktu współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.

Oprócz "ks" (kontakty służbowe), pozostałych umieszczano w ewidencji. Ich własnoręcznie pisane raporty albo informacje, jakich udzielali oficerom prowadzącym, wkładano do teczek konkretnych spraw lub środowisk rozpracowywanych operacyjnie przez SB. Dzisiaj, po 15 latach
sieci "tw". Kontakty służbowe to nierejestrowane osobowe źródła o charakterze jawnym - pracownicy zakładów pracy, instytucji lub organizacji, przeważnie na stanowiskach kierowniczych. "Ks" informowali oficerów SB o nastrojach w zakładach pracy i na polecenie SB podejmowali działania profilaktyczne (np. uśmierzali próby strajków). Konsultanci z kolei to naukowcy i biegli z różnych dziedzin, którzy doradzali SB w rozmaitych kwestiach. Składali zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy faktu współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.<br><br>Oprócz "ks" (kontakty służbowe), pozostałych umieszczano w ewidencji. Ich własnoręcznie pisane raporty albo informacje, jakich udzielali oficerom prowadzącym, wkładano do teczek konkretnych spraw lub środowisk rozpracowywanych operacyjnie przez SB. Dzisiaj, po 15 latach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego