Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 45
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
Wyznaczenie ich poprzedziła analiza SWOT czyli określenie mocnych i słabych stron powiatu oraz jego szans i zagrożeń. Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni przewodniczący wszystkich komisji stałych Rady Powiatowej, członkowie Zarządu Powiatu, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, posłowie i radni Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zaproszenia otrzymali też specjaliści z różnych dziedzin - nadleśniczowie, szefowie ZOZ-u, Urzędu Celnego, Urzędu Pracy, Straży Granicznej, policji, straży pożarnej, przedstawiciele partii, środowisk rzemieślniczych, a także księża dziekani.
Wyniki 3-dniowej "burzy mózgów" będą znane do 20 grudnia. Do tego bowiem czasu krakowska agencja ma opracować strategię rozwoju i wynikające z niej zadania dla powiatu. Oprócz wniosków
Wyznaczenie ich poprzedziła analiza SWOT czyli określenie mocnych i słabych stron powiatu oraz jego szans i zagrożeń. Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni przewodniczący wszystkich komisji stałych Rady Powiatowej, członkowie Zarządu Powiatu, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, posłowie i radni Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zaproszenia otrzymali też specjaliści z różnych dziedzin - nadleśniczowie, szefowie ZOZ-u, Urzędu Celnego, Urzędu Pracy, Straży Granicznej, policji, straży pożarnej, przedstawiciele partii, środowisk rzemieślniczych, a także księża dziekani.<br>Wyniki 3-dniowej "burzy mózgów" będą znane do 20 grudnia. Do tego bowiem czasu krakowska agencja ma opracować strategię rozwoju i wynikające z niej zadania dla powiatu. Oprócz wniosków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego