Typ tekstu: Książka
Autor: Komor Michał
Tytuł: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku
Rok: 2000
zauważyć, że siła różnych barier może się zmieniać w czasie i że na różnych rynkach ich znaczenie także jest niejednakowe.
Zagrożenie ze strony produktów substytucyjnych
Identyfikacja produktów substytucyjnych ma na celu ustalenie innych wyrobów, które mogą pełnić tę samą funkcję jako produkty danego sektora. Nie zawsze łatwo ustalić, do jakich dziedzin trzeba się odnieść określając substytuty. Warto podchodzić do takiej analizy dość szeroko, precyzując potrzebę, która ma być zaspokajana przez różne produkty (dobra rzeczowe i usługi). Największą uwagę powinno się zwrócić na produkty substytucyjne, które pełnią te same funkcje przy niższych cenach oraz produkty wytwarzane przez sektory osiągające wysokie zyski.
Siła
zauważyć, że siła różnych barier może się zmieniać w czasie i że na różnych rynkach ich znaczenie także jest niejednakowe.<br>Zagrożenie ze strony produktów substytucyjnych<br>Identyfikacja produktów substytucyjnych ma na celu ustalenie innych wyrobów, które mogą pełnić tę samą funkcję jako produkty danego sektora. Nie zawsze łatwo ustalić, do jakich dziedzin trzeba się odnieść określając substytuty. Warto podchodzić do takiej analizy dość szeroko, precyzując potrzebę, która ma być zaspokajana przez różne produkty (dobra rzeczowe i usługi). Największą uwagę powinno się zwrócić na produkty substytucyjne, które pełnią te same funkcje przy niższych cenach oraz produkty wytwarzane przez sektory osiągające wysokie zyski.<br>Siła
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego