Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
charakter typologiczny i nader często pojedynczy gatunek biologiczny jest opisywany w rozbiciu na dziesiątki "gatunków" należących do wielu "rodzajów". Trudno, by rekonstrukcje
przebiegu ewolucji oparte na takich podstawach odpowiadały rzeczywistości. Zanim
więc ewolucyjna chronologia amonitowa stanie się prawdziwie wiarygodna, uporządkowania wymagają zasady taksonomii amonitów na poziomie gatunku. Postęp w tej dziedzinie jest nikły. Niemniej na ewolucji amonitów oparte są jedne z najlepszych dotąd schematów chronologii, opracowane dla jednego z pięter środkowej jury przez Ronalda Brinkmanna już w 1929 roku.


Chronozony otwornicowe

Poczynając od jury znane są planktonowe otwornice o kalcytowych skorupkach, wydzielane w rząd Globigerinida. Ich pochodzenie nie jest dokładnie rozpoznane
charakter typologiczny i nader często pojedynczy gatunek biologiczny jest opisywany w rozbiciu na dziesiątki "gatunków" należących do wielu "rodzajów". Trudno, by rekonstrukcje <br>przebiegu ewolucji oparte na takich podstawach odpowiadały rzeczywistości. Zanim <br>więc ewolucyjna chronologia amonitowa stanie się prawdziwie wiarygodna, uporządkowania wymagają zasady taksonomii amonitów na poziomie gatunku. Postęp w tej dziedzinie jest nikły. Niemniej na ewolucji amonitów oparte są jedne z najlepszych dotąd schematów chronologii, opracowane dla jednego z pięter środkowej jury przez Ronalda Brinkmanna już w 1929 roku.<br>&lt;page nr=64&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Chronozony otwornicowe&lt;/&gt;<br><br>Poczynając od jury znane są planktonowe otwornice o kalcytowych skorupkach, wydzielane w rząd Globigerinida. Ich pochodzenie nie jest dokładnie rozpoznane
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego