Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
w procesie kształcenia. Możliwość przenoszenia się zjawisk kryzysowych z państwa do państwa, a nawet z kontynentu na kontynent stwarza potrzebę zgłębiania wiedzy na temat zarządzania kryzysem z uwzględnieniem sił wielonarodowych. Dlatego też studenci są zapoznawani z procedurami podejmowania decyzji o użyciu takich sił i sposobami dowodzenia nimi.
Istotna rolę w edukacji odgrywa wiedza o możliwościach zastosowania w dowodzeniu, szkoleniu i walce najnowszych osiągnięć techniki. Dążymy do tego, by absolwenci umieli:
v określać, jakie, kiedy i w jakim stopniu nowe osiągnięcia techniczne oraz możliwości ich zastosowania przez wojska własne i przeciwnika wpłyną na zmiany operacyjno-taktyczne;
* prognozować kierunki tych zmian;
* określać odpowiednie
w procesie kształcenia. Możliwość przenoszenia się zjawisk kryzysowych z państwa do państwa, a nawet z kontynentu na kontynent stwarza potrzebę zgłębiania wiedzy na temat zarządzania kryzysem z uwzględnieniem sił wielonarodowych. Dlatego też studenci są zapoznawani z procedurami podejmowania decyzji o użyciu takich sił i sposobami dowodzenia nimi.<br>Istotna rolę w edukacji odgrywa wiedza o możliwościach zastosowania w dowodzeniu, szkoleniu i walce najnowszych osiągnięć techniki. Dążymy do tego, by absolwenci umieli:<br>v określać, jakie, kiedy i w jakim stopniu nowe osiągnięcia techniczne oraz możliwości ich zastosowania przez wojska własne i przeciwnika wpłyną na zmiany operacyjno-taktyczne;<br>* prognozować kierunki tych zmian;<br>* określać odpowiednie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego