Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy telefoniczne
Rok: 2003
Henryk Linowski. W skład władz Klubu wchodzą ponadto: Tadeusz Olczak - wiceprzewodniczący Rady Programowej, Zofia Ilnicka-Gutkowska i dr Piotr Łysakowski - wiceprezesi Zarządu, Bogdan Łopuszański - skarbnik.

Zadaniem Klubu, jego władz i członków jest także wyrażanie opinii w najważniejszych sprawach publicznych w formie stanowisk i uchwał, a także przygotowywanie opracowań, analiz i ekspertyz dla środowisk dyskusyjnych. Tematykę, którą zajmuje się KDMP w Ursusie, w dużym stopniu określające bieżące wydarzenia i zapotrzebowanie środowiska związanego z Klubem.

Celem Klubu jest osiągnięcie wysokiego, profesjonalnego poziomu podejmowanych działań. Ma to sprzyjać kształtowaniu jego opiniotwórczej roli (nie tylko w lokalnym środowisku) i być podstawą budowania prestiżu i społecznego
Henryk Linowski. W skład władz Klubu wchodzą ponadto: Tadeusz Olczak - wiceprzewodniczący Rady Programowej, Zofia Ilnicka-Gutkowska i dr Piotr Łysakowski - wiceprezesi Zarządu, Bogdan Łopuszański - skarbnik.<br><br>Zadaniem Klubu, jego władz i członków jest także wyrażanie opinii w najważniejszych sprawach publicznych w formie stanowisk i uchwał, a także przygotowywanie opracowań, analiz i ekspertyz dla środowisk dyskusyjnych. Tematykę, którą zajmuje się KDMP w Ursusie, w dużym stopniu określające bieżące wydarzenia i zapotrzebowanie środowiska związanego z Klubem.<br><br>Celem Klubu jest osiągnięcie wysokiego, profesjonalnego poziomu podejmowanych działań. Ma to sprzyjać kształtowaniu jego opiniotwórczej roli (nie tylko w lokalnym środowisku) i być podstawą budowania prestiżu i społecznego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego