Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
nacisk należy położyć na zapewnienie prawidłowych stosunków wodnych w krajobrazie i stymulowanie naturalnych mechanizmów zapobiegających degradacji środowiska. Działania te, poprzez kształtowanie krajobrazu w kierunku zwiększenia stopnia jego heterogeniczności, doprowadzą do zwiększenia odporności na niekorzystne zmiany i zapewnią jego trwały rozwój gwarantujący produkcję rolniczą na poziomie niezbędnym do wyżywienia narodu.
Omawiana ekspertyza wskazuje na konieczność szybkiego podjęcia programów badawczych, mających na celu przygotowanie naszej gospodarki do możliwości zmian klimatycznych. Z inicjatywy Komitetu Narodowego IGBP - Global Change w 1992 r. odbyła się w Krakowie konferencja "Globalne zmiany środowiska przyrodniczego wyzwaniem dla ludzkości". Materiały z tej konferencji opublikowano w czasopiśmie Kosmos

Rozdział XIII

DOŚWIADCZENIA
nacisk należy położyć na zapewnienie prawidłowych stosunków wodnych w krajobrazie i stymulowanie naturalnych mechanizmów zapobiegających degradacji środowiska. Działania te, poprzez kształtowanie krajobrazu w kierunku zwiększenia stopnia jego heterogeniczności, doprowadzą do zwiększenia odporności na niekorzystne zmiany i zapewnią jego trwały rozwój gwarantujący produkcję rolniczą na poziomie niezbędnym do wyżywienia narodu.<br>Omawiana ekspertyza wskazuje na konieczność szybkiego podjęcia programów badawczych, mających na celu przygotowanie naszej gospodarki do możliwości zmian klimatycznych. Z inicjatywy Komitetu Narodowego IGBP - Global Change w 1992 r. odbyła się w Krakowie konferencja "Globalne zmiany środowiska przyrodniczego wyzwaniem dla ludzkości". Materiały z tej konferencji opublikowano w czasopiśmie &lt;hi&gt;Kosmos&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział XIII<br><br>DOŚWIADCZENIA
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego