Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
pewną modyfikację badania posteksperymentalnego, która polegałaby na przeprowadzeniu nie jednego wywiadu po zakończeniu całego badania właściwego, ale serii wywiadów po każdym ważniejszym etapie procedury badawczej. Modyfikacja ta jest dość kosztowna i uciążliwa, gdyż wymaga wprowadzenia tylu grup badanych, ile przewiduje się wywiadów. Każda grupa osób badanych kończyłaby swój udział w eksperymencie w innym momencie, coraz bardziej oddalonym od momentu wyjściowego. W ten sposób można by śledzić dynamikę zmian WSH w trakcie trwania samego badania. Potrzebne tu jednak byłoby jedno, moim zdaniem, dość istotne założenie o losowej równoważności osób badanych należących do różnych grup (zasada randomizacji!). Założenie to pozwalałoby na traktowanie WSH
pewną modyfikację badania posteksperymentalnego, która polegałaby na przeprowadzeniu nie jednego wywiadu po zakończeniu całego badania właściwego, ale serii wywiadów po każdym ważniejszym etapie procedury badawczej. Modyfikacja ta jest dość kosztowna i uciążliwa, gdyż wymaga wprowadzenia tylu grup badanych, ile przewiduje się wywiadów. Każda grupa osób badanych kończyłaby swój udział w eksperymencie w innym momencie, coraz bardziej oddalonym od momentu wyjściowego. W ten sposób można by śledzić dynamikę zmian WSH w trakcie trwania samego badania. Potrzebne tu jednak byłoby jedno, moim zdaniem, dość istotne założenie o losowej równoważności osób badanych należących do różnych grup (zasada randomizacji!). Założenie to pozwalałoby na traktowanie WSH
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego