Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
w wersji Millowskiej) miał pełnić eksperyment x ­ A A A. Można go mianowicie traktować jako weryfikację założenia (2). Gdyby bowiem eksperyment ten dał wynik negatywny, założenie (2) trzeba by było odrzucić, uznając, że żadne ze zdarzeń A, A, A nie jest przyczyną B .
I wreszcie ostatnia uwaga dotycząca Millowskiego zestawienia eksperymentów w kanonie jedynej różnicy. Trzymaliśmy się dotychczas założenia, że poszukiwanie przyczyny rozumieć będziemy jako poszukiwanie warunku dostatecznego. Spróbujmy teraz odstąpić na chwilę od tego założenia i zaadaptujmy do naszych celów definicję przyczyny sformułowaną przez profesora Kotarbińskiego. Pomijając mianowicie fakt, iż prof. Kotarbiński bierze pod uwagę ogół zdarzeń poprzedzających skutek (my
w wersji Millowskiej) miał pełnić eksperyment x ­ A A A. Można go mianowicie traktować jako weryfikację założenia (2). Gdyby bowiem eksperyment ten dał wynik negatywny, założenie (2) trzeba by było odrzucić, uznając, że żadne ze zdarzeń A, A, A nie jest przyczyną B .<br> I wreszcie ostatnia uwaga dotycząca Millowskiego zestawienia eksperymentów w kanonie jedynej różnicy. Trzymaliśmy się dotychczas założenia, że poszukiwanie przyczyny rozumieć będziemy jako poszukiwanie warunku dostatecznego. Spróbujmy teraz odstąpić na chwilę od tego założenia i zaadaptujmy do naszych celów definicję przyczyny sformułowaną przez profesora Kotarbińskiego. Pomijając mianowicie fakt, iż prof. Kotarbiński bierze pod uwagę ogół zdarzeń poprzedzających skutek (my
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego