Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
Przy założeniu więc, że zachodzi s , jego oczekiwana korzyść przedstawia się jako: u (1.d')+u d' . Analogicznie, przy założeniu, że zachodzi s , oczekiwana korzyść wynosi: u e'+u (1.e') .
Czy opisana wyżej kooperacja jest z punktu widzenia Praktyka zadowalająca - w tym mianowicie sensie, że informacja zawarta w wyniku eksperymentu została wykorzystana w sposób optymalny? Odpowiedź na powyższe pytanie zależy oczywiście od sposobu rozumienia słowa "optymalny", łatwo jednak stwierdzić, że na ogół wypadnie ona negatywnie. Widać to stąd, że założenia, które zapewniają takiemu postępowaniu optymalność (jakkolwiek by się tę ostatnią pojmowało), są bardzo mocne. Trzeba by mianowicie założyć w tym
Przy założeniu więc, że zachodzi s , jego oczekiwana korzyść przedstawia się jako: u (1.d')+u d' . Analogicznie, przy założeniu, że zachodzi s , oczekiwana korzyść wynosi: u e'+u (1.e') .<br> Czy opisana wyżej kooperacja jest z punktu widzenia Praktyka zadowalająca - w tym mianowicie sensie, że informacja zawarta w wyniku eksperymentu została wykorzystana w sposób optymalny? Odpowiedź na powyższe pytanie zależy oczywiście od sposobu rozumienia słowa "optymalny", łatwo jednak stwierdzić, że na ogół wypadnie ona negatywnie. Widać to stąd, że założenia, które zapewniają takiemu postępowaniu optymalność (jakkolwiek by się tę ostatnią pojmowało), są bardzo mocne. Trzeba by mianowicie założyć w tym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego