Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 11
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1976
automatycznie zwalniało władze od obowiązku przeprowadzania dowodu winy u osób odmiennie myślących. Pojęcie to pozwoliło na zastosowanie jak najbardziej okrutnych represji wobec kogokolwiek, kto nie zgadzał się z Mao Tse-tungiem i na likwidację fizyczną tych osób. ...Specjalna komisja KC zbadała okoliczności w jakich Mao Tse-tung mógł prowadzić masową eksterminację członków i zastępców członków KC. Komisja zbadała archiwa organów bezpieczeństwa i stwierdziła istnienie bardzo poważnych faktów pogwałcenia praworządności socjalistycznej. Stało się jasne, że bardzo liczni działacze partii, państwa i gospodarki poddani w latach 1949-1976 okrutnym prześladowaniom, nie byli ani wrogami, ani szpiegami, ani rewizjonistami, ani agentami burżuazji, a byli
automatycznie zwalniało władze od obowiązku przeprowadzania dowodu winy u osób odmiennie myślących. Pojęcie to pozwoliło na zastosowanie jak najbardziej okrutnych represji wobec kogokolwiek, kto nie zgadzał się z Mao Tse-tungiem i na likwidację fizyczną tych osób. ...Specjalna komisja KC zbadała okoliczności w jakich Mao Tse-tung mógł prowadzić masową eksterminację członków i zastępców członków KC. Komisja zbadała archiwa organów bezpieczeństwa i stwierdziła istnienie bardzo poważnych faktów pogwałcenia praworządności socjalistycznej. Stało się jasne, że bardzo liczni działacze partii, państwa i gospodarki poddani w latach 1949-1976 okrutnym prześladowaniom, nie byli ani wrogami, ani szpiegami, ani rewizjonistami, ani agentami burżuazji, a byli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego