Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 04.28
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
procent, nastąpił wzrost o 4 proc). Ludzi, którzy uważają, że dążenie do Europy nie ma sensu, jest 14 procent (spadek o 6 w porównaniu z badaniem sprzed 6 miesięcy). Za zjednoczeniem opowiadają się przeważnie ludzie dobrze wykształceni (40 procent), rzadziej ci, którzy skończyli tylko szkołę podstawową (24 procent).
Najbardziej proeuropejski elektorat ma pozaparlamentarny Sojusz Sił Prawicowych (39 procent euroentuzjastów). Zaraz po nim są zwolennicy mającej bezwzględną większość w Dumie Jednej Rosji (38 proc). Wśród stronników tej ostatniej partii najmniej jest ludzi niechcących współpracy z UE (9 procent). Przeciwnicy Unii głosują najchętniej na Komunistyczną Partię Rosyjskiej Federacji i nacjonalistyczny blok Rodina (Ojczyzna
procent, nastąpił wzrost o 4 proc). Ludzi, którzy uważają, że dążenie do &lt;name type="place"&gt;Europy&lt;/&gt; nie ma sensu, jest 14 procent (spadek o 6 w porównaniu z badaniem sprzed 6 miesięcy). Za zjednoczeniem opowiadają się przeważnie ludzie dobrze wykształceni (40 procent), rzadziej ci, którzy skończyli tylko szkołę podstawową (24 procent).<br>Najbardziej proeuropejski elektorat ma pozaparlamentarny &lt;name type="org"&gt;Sojusz Sił Prawicowych&lt;/&gt; (39 procent euroentuzjastów). Zaraz po nim są zwolennicy mającej bezwzględną większość w &lt;name type="org"&gt;Dumie&lt;/&gt; &lt;name type="org"&gt;Jednej Rosji&lt;/&gt; (38 proc). Wśród stronników tej ostatniej partii najmniej jest ludzi niechcących współpracy z &lt;name type="org"&gt;UE&lt;/&gt; (9 procent). Przeciwnicy &lt;name type="org"&gt;Unii&lt;/&gt; głosują najchętniej na &lt;name type="org"&gt;Komunistyczną Partię Rosyjskiej Federacji&lt;/&gt; i nacjonalistyczny blok &lt;name type="org"&gt;Rodina&lt;/&gt; (&lt;name type="org"&gt;Ojczyzna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego