Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 02.20 (8)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
O trzecim elemencie tej europejskiej triady, o barokowej vanitas, radości życia, błogosławionej lekkomyślności, zawsze się zapomina w solennych rozważaniach o specyfice i odmienności Europy. Tymczasem vanitas, użycie i radość, pozostaje konstytuującym elementem tej cywilizacji, do której przyznaje się Polska. A jej symbolem jest wino - najstarszy wytwarzany przez człowieka artykuł spożywczy; element sposobu bycia całych narodów; symbol religijny; lekarstwo i sposób przedłużania życia. I wreszcie, pośrednik w komunikacji między ludźmi, którego - trzeba mieć nadzieję - nie wytrzebi Internet. Bez historii wina nie istnieje historia Europy. Grecki historyk Tukidydes pod koniec V wieku przed Chrystusem, gdy kultura ateńska osiągnęła swoje apogeum, napisał, że narody
O trzecim elemencie tej europejskiej triady, o barokowej <foreign>vanitas</>, radości życia, błogosławionej lekkomyślności, zawsze się zapomina w solennych rozważaniach o specyfice i odmienności Europy. Tymczasem <foreign>vanitas</>, użycie i radość, pozostaje konstytuującym elementem tej cywilizacji, do której przyznaje się Polska. A jej symbolem jest wino - najstarszy wytwarzany przez człowieka artykuł spożywczy; element sposobu bycia całych narodów; symbol religijny; lekarstwo i sposób przedłużania życia. I wreszcie, pośrednik w komunikacji między ludźmi, którego - trzeba mieć nadzieję - nie wytrzebi Internet. Bez historii wina nie istnieje historia Europy. Grecki historyk Tukidydes pod koniec V wieku przed Chrystusem, gdy kultura ateńska osiągnęła swoje apogeum, napisał, że narody
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego