Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
przez psychologa badania. Jeżeli jest ono nietrafne wewnętrznie, to na podstawie jego RB nie można dokonać jednoznacznej oceny trafności testowanej hipotezy badawczej.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że podejmowane przez badacza w dwóch pierwszych krokach procesu badawczego czynności badawcze zdeterminowane są przez przyjętą przez tego badacza TBO, która - jak sądzę - stanowi podstawowy element SM psychologa.

Kolejny etap badania naukowego związany jest z bardzo ważnym, z metodologicznego punktu widzenia, zabiegiem operacjonalizacji zmiennych. Ta zaś związana jest z doborem i konstrukcją (lub adaptacją już istniejących - w sensie adaptacji kulturowej; por. rozdz. 20.) narzędzi pomiarowych (tj. m. in. testów psychologicznych - testów inteligencji, skal postaw, kwestionariuszy osobowości
przez psychologa badania. Jeżeli jest ono nietrafne wewnętrznie, to na podstawie jego RB nie można dokonać jednoznacznej oceny trafności testowanej hipotezy badawczej.<br><br>Podsumowując, możemy powiedzieć, że podejmowane przez badacza w dwóch pierwszych krokach procesu badawczego czynności badawcze zdeterminowane są przez przyjętą przez tego badacza TBO, która - jak sądzę - stanowi podstawowy element SM psychologa. <br><br>Kolejny etap badania naukowego związany jest z bardzo ważnym, z metodologicznego punktu widzenia, zabiegiem operacjonalizacji zmiennych. Ta zaś związana jest z doborem i konstrukcją (lub adaptacją już istniejących - w sensie adaptacji kulturowej; por. rozdz. 20.) narzędzi pomiarowych (tj. m. in. testów psychologicznych - testów inteligencji, skal postaw, kwestionariuszy osobowości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego