Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
na szkicu polowym:
- nazwy jednostek podziału administracyjnego, wsi, przysiółków, osiedli, ulic, placów itp.,
- nazwy rzek, jezior, gór, dolin itp.,
- rodzaje użytków gruntowych,
- rodzaj i charakter obiektów budowlanych, numery porządkowe budynków, nieruchomości itp.,
- rodzaje urządzeń podziemnych i ich przeznaczenie.
Szczegóły terenowe, zwłaszcza szczegóły I grupy dokładnościowej, powinny być mierzone wraz z elementami kontrolnymi, do których zalicza się:
- drugie niezależne wyznaczenie położenia szczegółu,
- miary czołowe (tzw. czołówki),
- miary przeciwprostokątne (tzw. podpórki),
- miary do punktów przecięcia się linii pomiarowych ze szczegółami liniowymi lub ich przedłużeniami.
Pomiary sytuacyjne małych obszarów oparte są na związkach liniowych, które mogą być niezależne lub zależne w stosunku do sieci
na szkicu polowym:<br>- nazwy jednostek podziału administracyjnego, wsi, przysiółków, osiedli, ulic, placów itp.,<br>- nazwy rzek, jezior, gór, dolin itp.,<br>- rodzaje użytków gruntowych,<br>- rodzaj i charakter obiektów budowlanych, numery porządkowe budynków, nieruchomości itp.,<br>- rodzaje urządzeń podziemnych i ich przeznaczenie.<br>Szczegóły terenowe, zwłaszcza szczegóły I grupy dokładnościowej, powinny być mierzone wraz z elementami kontrolnymi, do których zalicza się:<br>- drugie niezależne wyznaczenie położenia szczegółu,<br>- miary czołowe (tzw. czołówki),<br>- miary przeciwprostokątne (tzw. podpórki),<br>- miary do punktów przecięcia się linii pomiarowych ze szczegółami liniowymi lub ich przedłużeniami.<br>Pomiary sytuacyjne małych obszarów oparte są na związkach liniowych, które mogą być niezależne lub zależne w stosunku do sieci
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego