Typ tekstu: Książka
Autor: Dąbek Stanisław
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
Sekwencji. Prawdopodobnie więc cykl ten nie został ukończony.
Omawiane msze żałobne charakteryzuje tradycyjny, konwencjonalny język muzyczny
i typ poetyki. Zróżnicowanie natomiast dotyczy języka harmonicznego oraz typów
narracji. Wallek-Walewski posługuje się najsilniej elementami harmoniki późnoromantycznej,
Karczyński i Rzepko rozwiniętą harmoniką funkcyjną (z elementami modalnymi),
Maklakiewicz zaś prostą harmoniką funkcyjną z elementami modalnymi i rzadziej
późnoromantycznymi. Karczyński, a zwłaszcza J. Maklakiewicz, preferują typ narracji
daklamacyjnej, spokojnej, bezkontrastowej, urozmaicanej korespondencją motywiczną
(Maklakiewicz) bądź krótkimi odcinkami imitacyjnymi (Karczyński). Tylko Karczyński
wykorzystuje praktykę alternatim (w całej mszy), najbardziej konsekwentnie w
Sekwencji, opracowując wielogłosowo na ogół wersy parzyste. W cyklu Rzepki,
zgodnie z koncepcją obsady, narrację
Sekwencji. Prawdopodobnie więc cykl ten nie został ukończony.<br> Omawiane msze żałobne charakteryzuje tradycyjny, konwencjonalny język muzyczny <br>i typ poetyki. Zróżnicowanie natomiast dotyczy języka harmonicznego oraz typów <br>narracji. Wallek-Walewski posługuje się najsilniej elementami harmoniki późnoromantycznej, <br>Karczyński i Rzepko rozwiniętą harmoniką funkcyjną (z elementami modalnymi), <br>Maklakiewicz zaś prostą harmoniką funkcyjną z elementami modalnymi i rzadziej <br>późnoromantycznymi. Karczyński, a zwłaszcza J. Maklakiewicz, preferują typ narracji <br>daklamacyjnej, spokojnej, bezkontrastowej, urozmaicanej korespondencją motywiczną <br>(Maklakiewicz) bądź krótkimi odcinkami imitacyjnymi (Karczyński). Tylko Karczyński <br>wykorzystuje praktykę alternatim (w całej mszy), najbardziej konsekwentnie w <br>Sekwencji, opracowując wielogłosowo na ogół wersy parzyste. W cyklu Rzepki, <br>zgodnie z koncepcją obsady, narrację
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego