Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
wiadomości, zmniejszając tym samym czytelność sąsiednich komunikatów. Jeśli utrzymanie koncentracji przedłuży się i zaangażuje naszą świadomość, nastąpi różnicowanie bardziej subtelnych elementów przekazu oraz stopniowa identyfikacja ich znaczeń.
Przy wzroście koncentracji uwagi, odbiór przekazu będzie rozszerzał się dzięki percepcji coraz większej liczby elementów oraz pogłębiał przez percepcję kontekstu prostych relacji między elementami wiadomości.
Bazowa struktura formalna wiadomości wykorzystuje automatyczne mechanizmy uwagi:
- reakcję na zmianę układu odbieranych informacji przez modyfikację elementarnych relacji między nimi (np. wprowadzenie kontrastowej wobec tła tonacji kolorystycznej lub zmiany formatu);
- reakcje na pojawienie się nowego elementu (np. użycie multiplikacji tego samego billboardu na sąsiadujących ze sobą tablicach);
- reakcja na
wiadomości, zmniejszając tym samym czytelność sąsiednich komunikatów. Jeśli utrzymanie koncentracji przedłuży się i zaangażuje naszą świadomość, nastąpi różnicowanie bardziej subtelnych elementów przekazu oraz stopniowa identyfikacja ich znaczeń. <br>Przy wzroście koncentracji uwagi, odbiór przekazu będzie rozszerzał się dzięki percepcji coraz większej liczby elementów oraz pogłębiał przez percepcję kontekstu prostych relacji między elementami wiadomości. <br>Bazowa struktura formalna wiadomości wykorzystuje automatyczne mechanizmy uwagi: <br>- reakcję na zmianę układu odbieranych informacji przez modyfikację elementarnych relacji między nimi (np. wprowadzenie kontrastowej wobec tła tonacji kolorystycznej lub zmiany formatu); <br>- reakcje na pojawienie się nowego elementu (np. użycie multiplikacji tego samego billboardu na sąsiadujących ze sobą tablicach); <br>- reakcja na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego