Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
posiadają związek z rzeczywistością
(skonstruowany opis dla wyjaśnienia budowy dzieła sztuki jest zgodny
z przedmiotem, do którego ten opis się odnosi), a zatem umożliwiają
skierowanie rozważań na grunt metafizyczny.
Struktura zaktualizowana, będąc zdeterminowaną przez budowę
struktury rudymentarnej, jest tym, co subiektywne dla danego odbiorcy w
pojedynczym odbiorze. Dynamizacja jest tym elementem naszej analizy,
który umożliwia przejście od tego, co obiektywne, do tego, co
subiektywne w aspekcie poznawania sztuki. Sam proces jest pozaczasowy i
możemy twierdzić, że prowadzi do subiektywizacji dzieła sztuki. Do
odbiorcy należy to, jak dalece potrafi zdynamizować daną strukturę
rudymentarną, lub inaczej, jak dalece ona dla niego się zdynamizuje
posiadają związek z rzeczywistością<br>(skonstruowany opis dla wyjaśnienia budowy dzieła sztuki jest zgodny <br>z przedmiotem, do którego ten opis się odnosi), a zatem umożliwiają<br>skierowanie rozważań na grunt metafizyczny.<br> Struktura zaktualizowana, będąc zdeterminowaną przez budowę<br>struktury rudymentarnej, jest tym, co subiektywne dla danego odbiorcy w<br>pojedynczym odbiorze. Dynamizacja jest tym elementem naszej analizy,<br>który umożliwia przejście od tego, co obiektywne, do tego, co<br>subiektywne w aspekcie poznawania sztuki. Sam proces jest pozaczasowy i<br>możemy twierdzić, że prowadzi do subiektywizacji dzieła sztuki. Do<br>odbiorcy należy to, jak dalece potrafi zdynamizować daną strukturę<br>rudymentarną, lub inaczej, jak dalece ona dla niego się zdynamizuje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego