Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
się w wykorzystywaniu nocnych nisz?). Dopiero, kiedy zachwiały się stosunki w stabilnych dotąd ekosystemach i specjalizacja przestała się opłacać, kiedy zabrakło miejsca dla wielkich lądowych zwierząt, gałąź ssaków stała się konkurencyjna w ponownym zajmowaniu opuszczonych nisz ekologicznych. Był to początek drogi opanowania wyższych pięter piramidy troficznej.

Mezozoiczne różnicowanie ssaków

Charakterystycznym elementem późnokredowych zespołów ssaczych były multituberkulaty. Początki multituberkulatów sięgają zapewne końca triasu (Haramiya), kiedy uformował się sposób rozdrabniania pokarmu przez posuwiste, a nie poprzeczne ruchy żuchwy. Ich ewolucja od późnej jury do wczesnego trzeciorzędu polegała przede wszystkim na rozwoju zęba przedtrzonowego P4 w żuchwie, który przyjmował stopniowo postać ostrej półkolistej piły
się w wykorzystywaniu nocnych nisz?). Dopiero, kiedy zachwiały się stosunki w stabilnych dotąd ekosystemach i specjalizacja przestała się opłacać, kiedy zabrakło miejsca dla wielkich lądowych zwierząt, gałąź ssaków stała się konkurencyjna w ponownym zajmowaniu opuszczonych nisz ekologicznych. Był to początek drogi opanowania wyższych pięter piramidy troficznej.<br><br>&lt;tit&gt;Mezozoiczne różnicowanie ssaków&lt;/&gt;<br><br>Charakterystycznym elementem późnokredowych zespołów ssaczych były multituberkulaty. Początki multituberkulatów sięgają zapewne końca triasu (Haramiya), kiedy uformował się sposób rozdrabniania pokarmu przez posuwiste, a nie poprzeczne ruchy żuchwy. Ich ewolucja od późnej jury do wczesnego trzeciorzędu polegała przede wszystkim na rozwoju zęba przedtrzonowego P4 w żuchwie, który przyjmował stopniowo postać ostrej półkolistej piły
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego