Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
fotony promieniowania elektromagnetycznego, tracą w czasie zderzenia z materią energię i zmieniają kierunek ruchu zgodnie z prawami zachowania energii i pędu. Zachodzące procesy można podzielić na dwa rodzaje: rozproszenie sprężyste, w którym zachodzi tylko zmiana energii kinetycznej zderzających się elementów (4.1-1), i rozproszenie niesprężyste (4.1-4), gdy energia potencjalna napotkanego fragmentu [atomu (A), cząsteczki (M)] ulega zmianie w wyniku wzbudzenia lub jonizacji. ((...))
Wzbudzenie: ((...))
Te dwa procesy pokrywają się z procesami opisanymi w punkcie 4.1 (1), w rozdziale o reakcjach jądrowych. Ogólnie można powiedzieć, że wszelka reakcja jądrowa wchodzi w zakres terminu "oddziaływanie promieniowania z materią''. Praktyczne rozróżnienie
fotony promieniowania elektromagnetycznego, tracą w czasie zderzenia z materią energię i zmieniają kierunek ruchu zgodnie z prawami zachowania energii i pędu. Zachodzące procesy można podzielić na dwa rodzaje: rozproszenie sprężyste, w którym zachodzi tylko zmiana energii kinetycznej zderzających się elementów (4.1-1), i rozproszenie niesprężyste (4.1-4), gdy energia potencjalna napotkanego fragmentu [atomu (A), cząsteczki (M)] ulega zmianie w wyniku wzbudzenia lub jonizacji. ((...))<br> Wzbudzenie: ((...))<br> Te dwa procesy pokrywają się z procesami opisanymi w punkcie 4.1 (1), w rozdziale o reakcjach jądrowych. Ogólnie można powiedzieć, że wszelka reakcja jądrowa wchodzi w zakres terminu "oddziaływanie promieniowania z materią''. Praktyczne rozróżnienie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego