Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
dennych zależy od bilansu cieplnego, zatem jest pochodną całokształtu procesów energetycznych zachodzących między jeziorem i jego otoczeniem. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) do określenia bilansu cieplnego zaleca stosowanie następującego wzoru:
.
Równanie to pomija elementy wymiany energetycznej, takie jak zużycie i wytwarzanie ciepła w procesach biologicznych i biochemicznych, transformację energii kinetycznej w energię cieplną lub też wymianę ciepła przez dno zbiornika. Wymienione elementy są jednak trudno mierzalne, a ich udział jest nieznaczny. Najczęściej ustalenie bilansu cieplnego jezior sprowadza się do ujęcia składowych, które występują na kontakcie wody i atmosfery. W takim przypadku wymianę ciepła określa się w J/m--2/s--1. Gdy bilans
dennych zależy od bilansu cieplnego, zatem jest pochodną całokształtu procesów energetycznych zachodzących między jeziorem i jego otoczeniem. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) do określenia bilansu cieplnego zaleca stosowanie następującego wzoru:<br>&lt;gap&gt;.<br>Równanie to pomija elementy wymiany energetycznej, takie jak zużycie i wytwarzanie ciepła w procesach biologicznych i biochemicznych, transformację energii kinetycznej w energię cieplną lub też wymianę ciepła przez dno zbiornika. Wymienione elementy są jednak trudno mierzalne, a ich udział jest nieznaczny. Najczęściej ustalenie bilansu cieplnego jezior sprowadza się do ujęcia składowych, które występują na kontakcie wody i atmosfery. W takim przypadku wymianę ciepła określa się w J/m--2/s--1. Gdy bilans
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego