Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
wyniki tych badań, Czytelnik powinien umieć rozszyfrować specjalistyczne terminy, symbole i wzory. Powinien wyrobić sobie krytyczny sąd na temat zastosowanej przez autora danego artykułu procedury badawczej, narzędzia pomiarowego, techniki doboru próby, zastosowanych testów statystycznych i współczynników korelacji. Bo co przeciętnemu nie-psychologowi mówią takie zwroty: "badanie empiryczne przeprowadzono wg modelu ex post facto", "eksperyment przeprowadzono zgodnie z planem Solomona", "w badaniu kontrolowano efekt pretestu" "współczynnik rzetelności testu (stabilność bezwzględna) wynosi: rtt = 0,86", "trafność treściową kwestionariusza badano...", "współczynnik zgodności sędziów W-Kendalla wyniósł: W = 0,72", "interakcja zmiennych A i B okazała się istotna na poziomie p <0,01", "do testowania hipotezy
wyniki tych badań, Czytelnik powinien umieć rozszyfrować specjalistyczne terminy, symbole i wzory. Powinien wyrobić sobie krytyczny sąd na temat zastosowanej przez autora danego artykułu procedury badawczej, narzędzia pomiarowego, techniki doboru próby, zastosowanych testów statystycznych i współczynników korelacji. Bo co przeciętnemu nie-psychologowi mówią takie zwroty: "badanie empiryczne przeprowadzono wg modelu ex post facto", "eksperyment przeprowadzono zgodnie z planem Solomona", "w badaniu kontrolowano efekt pretestu" "współczynnik rzetelności testu (stabilność bezwzględna) wynosi: rtt = 0,86", "trafność treściową kwestionariusza badano...", "współczynnik zgodności sędziów W-Kendalla wyniósł: W = 0,72", "interakcja zmiennych A i B okazała się istotna na poziomie p &lt;0,01", "do testowania hipotezy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego