Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
Spośród wielu źródeł informacji przydatnych w tworzeniu wzorców jakości produktów, na uwagę zasługują: normy ponadpaństwowe, państwowe, branżowe i zakładowe, dokumentacja techniczna, warunki rękojmi i gwarancji, świadectwa patentowe, warunki odbioru jakościowego, rozwiązania licencyjne, wymagania w atestacji i nadawaniu znaków jakości, wyniki badań doświadczalnych, dokumentacja innowacji i postępu technicznego, orzeczenia ekspertów oraz fachowa literatura naukowa. Niekiedy jako wzorce jakości przyjmuje się wprost konkretne produkty wytwórców, uznawanych za liderów jakości w skali światowej lub regionalnej.
Przydatność wzorców w wartościowaniu jakości zależy m.in. od ich zupełności (kompleksowości), aktualności i pola zastosowań. Większe pole zastosowań mają wzorce funkcjonalne niż przedmiotowe oraz realne niż idealne. W
Spośród wielu źródeł informacji przydatnych w tworzeniu wzorców jakości produktów, na uwagę zasługują: normy ponadpaństwowe, państwowe, branżowe i zakładowe, dokumentacja techniczna, warunki rękojmi i gwarancji, świadectwa patentowe, warunki odbioru jakościowego, rozwiązania licencyjne, wymagania w atestacji i nadawaniu znaków jakości, wyniki badań doświadczalnych, dokumentacja innowacji i postępu technicznego, orzeczenia ekspertów oraz fachowa literatura naukowa. Niekiedy jako wzorce jakości przyjmuje się wprost konkretne produkty wytwórców, uznawanych za liderów jakości w skali światowej lub regionalnej.<br>Przydatność wzorców w wartościowaniu jakości zależy m.in. od ich zupełności (kompleksowości), aktualności i pola zastosowań. Większe pole zastosowań mają wzorce funkcjonalne niż przedmiotowe oraz realne niż idealne. W
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego