Typ tekstu: Książka
Autor: Dąbek Stanisław
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
cykli wpływa szczególnie
element harmoniczny ­ jego orientacja lub rodowód. Zaliczyłem tu msze o bardzo
różnej tradycji harmonicznej, wywodzącej się jednak z szeroko rozumianych przemian
języka harmoniki funkcyjnej.
Missa de Angelis (1942) na 3-głosowy chór żeński a cappella Szeligowskiego
łączy omówione już elementy chorału gregoriańskiego (zob. prz. 7,8) z finezyjną
archaizacją harmoniki; w tym par excellence deklamacyjnym stylu odnajdujemy
typ ekspresji nawiązującej do późnośredniowiecznych struktur brzmieniowych,
z quasi-kontratenorową klausulą oktawową (w Alcie), np. Laudamus te (s. 6),
czy pochodami quasi-fauxbourdonowymi, np. Pacem (s. 35) z jednej strony, a z
drugiej ­ wykorzystaniem chromatyki i struktur quasi-brzmieniowych.
Kolejne ogniwo
cykli wpływa szczególnie <br>element harmoniczny ­ jego orientacja lub rodowód. Zaliczyłem tu msze o bardzo <br>różnej tradycji harmonicznej, wywodzącej się jednak z szeroko rozumianych przemian <br>języka harmoniki funkcyjnej.<br> Missa de Angelis (1942) na 3-głosowy chór żeński a cappella Szeligowskiego <br>łączy omówione już elementy chorału gregoriańskiego (zob. prz. 7,8) z finezyjną <br>archaizacją harmoniki; w tym par excellence deklamacyjnym stylu odnajdujemy <br>typ ekspresji nawiązującej do późnośredniowiecznych struktur brzmieniowych, <br>z quasi-kontratenorową klausulą oktawową (w Alcie), np. Laudamus te (s. 6), <br>czy pochodami quasi-fauxbourdonowymi, np. Pacem (s. 35) z jednej strony, a z <br>drugiej ­ wykorzystaniem chromatyki i struktur quasi-brzmieniowych.<br> Kolejne ogniwo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego