Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
automatycznie sterowane pręty sterownicze ze stali borowej, kadmowej lub hafnowej. Bardzo duży przekrój czynny B, Cd, Hf na wychwyt neutronów termicznych zapewnia szybką regulację strumienia.
Substancje o szczególnie dużym - zwane są truciznami reaktorowymi albo neutronowymi. Należą do nich, oprócz wymienionych boru i kadmu, także samar, a w szczególności gadolin. Izotop gadolinu ((...)), stanowiący 16% naturalnego gadolinu, ma przekrój czynny ((...)) Wprowadzenie nawet niewielkich ilości trucizny szybko zmniejsza współczynnik powielania. Substancje te wprowadza się nie tylko w postaci prętów sterowniczych, ale również jako dodatek w elementach paliwowych, np. ((...)) w reaktorach BWR albo kwas borowy dodawany do pierwotnego obiegu chłodzenia w reaktorach PWR. Trucizny neutronów
automatycznie sterowane pręty sterownicze ze stali borowej, kadmowej lub hafnowej. Bardzo duży przekrój czynny B, Cd, Hf na wychwyt neutronów termicznych zapewnia szybką regulację strumienia.<br> Substancje o szczególnie dużym - zwane są truciznami reaktorowymi albo neutronowymi. Należą do nich, oprócz wymienionych boru i kadmu, także samar, a w szczególności gadolin. Izotop gadolinu ((...)), stanowiący 16% naturalnego gadolinu, ma przekrój czynny ((...)) Wprowadzenie nawet niewielkich ilości trucizny szybko zmniejsza współczynnik powielania. Substancje te wprowadza się nie tylko w postaci prętów sterowniczych, ale również jako dodatek w elementach paliwowych, np. ((...)) w reaktorach BWR albo kwas borowy dodawany do pierwotnego obiegu chłodzenia w reaktorach PWR. Trucizny neutronów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego