Typ tekstu: Książka
Autor: Zielińska Teresa
Tytuł: Maszyny kroczące
Rok: 2003
tzw. neurony rytmu (ang. rhythmic neurons), potem są neurony pośredniczące nieimpulsujące (ang. nonspiking interneurons), a najniżej -motoneuron y (ang. motoneurons). Neurony rytmu generują sygnał oscylacyjny. Informacje sprzężeń zwrotnych receptorów docierają na wejście i wyjście neuronów pośredniczących. Sygnały z motoneuronów przekazywane są do grup mięśniowych. Każde takie trzy warstwy neuronów stanowią generator rytmu jednej nogi. Hierarchicznie wyżej nad zwojami piersiowymi znajduje się zwój móżdżku. Jego rola jest podobna do roli mózgu kręgowców w sterowaniu ruchem. W następnym podrozdziale omówimy rolę sygnałów docierających z receptorów do generatora rytmu i będziemy kontynuować opis struktur neuronowych w części poświęconej mechanizmom zachowań.
Struktura neuronowa generatora chodu
tzw. neurony rytmu (ang. rhythmic neurons), potem są neurony pośredniczące nieimpulsujące (ang. nonspiking interneurons), a najniżej -motoneuron y (ang. motoneurons). Neurony rytmu generują sygnał oscylacyjny. Informacje sprzężeń zwrotnych receptorów docierają na wejście i wyjście neuronów pośredniczących. Sygnały z motoneuronów przekazywane są do grup mięśniowych. Każde takie trzy warstwy neuronów stanowią generator rytmu jednej nogi. Hierarchicznie wyżej nad zwojami piersiowymi znajduje się zwój móżdżku. Jego rola jest podobna do roli mózgu kręgowców w sterowaniu ruchem. W następnym podrozdziale omówimy rolę sygnałów docierających z receptorów do generatora rytmu i będziemy kontynuować opis struktur neuronowych w części poświęconej mechanizmom zachowań. <br>Struktura neuronowa generatora chodu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego