Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
tylko świadomości społecznej, ale również rozwiązań instytucjonalnych. Wprawdzie Agencja ma w swojej nazwie rozwiązywanie problemów alkoholowych, ale większość pieniędzy znajdujących się w gestii gmin jest przeznaczanych na profilaktykę alkoholową, a nie na promocję zdrowia.


prof. Jerzy Mellibruda
Nie mogę się z tym zgodzić. Gminne programy to programy rozwiązywania problemów alkoholowych, gminne komisje - także, a więc na poziomie nazw jest inaczej niż na poziomie debaty publicznej. W obowiązującej ustawie zadania także nie są już określane jako "walka z alkoholizmem".
W lecznictwie odwykowym używamy obecnie terminu "uzależnienie od alkoholu". Na poziomie działań pragmatycznych zajmujemy się nie tylko osobami chorymi, ale także przemocą w
tylko świadomości społecznej, ale również rozwiązań instytucjonalnych. Wprawdzie Agencja ma w swojej nazwie rozwiązywanie problemów alkoholowych, ale większość pieniędzy znajdujących się w gestii gmin jest przeznaczanych na profilaktykę alkoholową, a nie na promocję zdrowia.&lt;/&gt;<br><br><br>prof. Jerzy Mellibruda <br>&lt;who4&gt;Nie mogę się z tym zgodzić. Gminne programy to programy rozwiązywania problemów alkoholowych, gminne komisje - także, a więc na poziomie nazw jest inaczej niż na poziomie debaty publicznej. W obowiązującej ustawie zadania także nie są już określane jako "walka z alkoholizmem". <br>W lecznictwie odwykowym używamy obecnie terminu "uzależnienie od alkoholu". Na poziomie działań pragmatycznych zajmujemy się nie tylko osobami chorymi, ale także przemocą w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego