Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
pow. 11,2609 ha położone przy ulicach Kraszewskiego i Westerplatte. Stwarza to możliwość uzyskania podwójnej korzyści przez pasłęcki samorząd płynących z inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej oraz ze sprzedaży gruntów gminnych włączonych do tej strefy.
Główne cele, którymi kierowały się władze Pasłęka doprowadzając do ustanowienia SSE w Pasłęku, na gruntach gminnych, to :
stworzenie warunków dla rozwoju rynku pracy w Pasłęku,
ograniczenie bezrobocia,
stworzenie atrakcyjniejszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla lokalnych przedsiębiorców,
rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Pasłęk.
Władze Pasłęka wyrażają nadzieję, że utworzenie SSE w Pasłęku będzie miało pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą Miasta i Gminy Pasłęk. Aby tak się stało
pow. 11,2609 ha położone przy ulicach Kraszewskiego i Westerplatte. Stwarza to możliwość uzyskania podwójnej korzyści przez pasłęcki samorząd płynących z inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej oraz ze sprzedaży gruntów gminnych włączonych do tej strefy.<br>Główne cele, którymi kierowały się władze Pasłęka doprowadzając do ustanowienia SSE w Pasłęku, na gruntach gminnych, to :<br>stworzenie warunków dla rozwoju rynku pracy w Pasłęku,<br>ograniczenie bezrobocia,<br>stworzenie atrakcyjniejszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla lokalnych przedsiębiorców,<br>rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Pasłęk.<br>Władze Pasłęka wyrażają nadzieję, że utworzenie SSE w Pasłęku będzie miało pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą Miasta i Gminy Pasłęk. Aby tak się stało
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego