Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 17
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
w Czarnym Dunajcu.
Prawidłowe funkcjonowanie każdej jednostki samorządowej wymaga racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Nie jest to łatwe, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że z roku na rok przybywa zadań, na których realizację nie przybywa środków. Stąd taką wagę przywiązuje się do składanych corocznie sprawozdań z wykonania budżetu. Sposób gospodarowania gminnymi środkami w ubiegłym roku został przedstawiony radnym na ostatniej sesji. Wcześniej ze sprawozdaniem Zarządu Gminy zapoznali się członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy w przyjętym wniosku przychylili się do udzielenia absolutorium. Pozytywną dla Zarządu uchwałę podjął także Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Po zapoznaniu się z dokumentami, Rada Gminy
w Czarnym Dunajcu.<br>Prawidłowe funkcjonowanie każdej jednostki samorządowej wymaga racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Nie jest to łatwe, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że z roku na rok przybywa zadań, na których realizację nie przybywa środków. Stąd taką wagę przywiązuje się do składanych corocznie sprawozdań z wykonania budżetu. Sposób gospodarowania gminnymi środkami w ubiegłym roku został przedstawiony radnym na ostatniej sesji. Wcześniej ze sprawozdaniem Zarządu Gminy zapoznali się członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy w przyjętym wniosku przychylili się do udzielenia absolutorium. Pozytywną dla Zarządu uchwałę podjął także Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Po zapoznaniu się z dokumentami, Rada Gminy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego