Typ tekstu: Książka
Autor: Falińska Krystyna
Tytuł: Ekologia roślin
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1996
a same czerpią potrzebne im substancje wzrostowe z korzeni sosny. Mikoryza jest powszechnym zjawiskiem u drzew leśnych. Niektóre grzyby wykazują pewną specjalizację, ograniczając się do określonych gatunków drzew. U wielu gatunków roślin współżycie z grzybami jest niezbędne już we wczesnych stadiach cyklu życiowego. U storczyków nasiona kiełkują tylko w obecności grzybni. Jeśli jednak w warunkach eksperymentalnych dostarczano storczykom cukru i zapewniono odpowiednie pH, to nasiona kiełkowały przy braku symbionta. Stwierdzono także wpływ grzybów na kiełkowanie nasion i przeżywalność siewek (DAUBENMIRE 1973).
Obecność grzybów na nasionach stwierdzono u jednorocznego niecierpka Impatiens noli-tangere. Na nasionach roślin rosnących w różnych zbiorowiskach występują różne
a same czerpią potrzebne im substancje wzrostowe z korzeni sosny. Mikoryza jest powszechnym zjawiskiem u drzew leśnych. Niektóre grzyby wykazują pewną specjalizację, ograniczając się do określonych gatunków drzew. U wielu gatunków roślin współżycie z grzybami jest niezbędne już we wczesnych stadiach cyklu życiowego. U storczyków nasiona kiełkują tylko w obecności grzybni. Jeśli jednak w warunkach eksperymentalnych dostarczano storczykom cukru i zapewniono odpowiednie pH, to nasiona kiełkowały przy braku symbionta. Stwierdzono także wpływ grzybów na kiełkowanie nasion i przeżywalność siewek (DAUBENMIRE 1973).<br>Obecność grzybów na nasionach stwierdzono u jednorocznego niecierpka Impatiens noli-tangere. Na nasionach roślin rosnących w różnych zbiorowiskach występują różne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego