Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
consulam et populi quoque super hoc voluntatem interrogem. Sit missus tuus in placito mecum proximo, et ego pro te loquar populo). I jeżeli opiekuńczy bogowie zgodzą się z twoim życzeniem, prośba twoja zostanie spełniona. Jeżeli zaś nie, to również o tym cię zawiadomięť. Taki jest bowiem u nich zwyczaj - objaśniał hagiograf - że rozstrzyganie wszelkich spraw publicznych bardziej zależy od jednomyślnej woli ludu niż od królewskiej władzy" (magis in populi unanimi voluntate quam in regia constet potestate).
Realizacja tej zapowiedzi nastąpiła w dwóch etapach. "Albowiem król, zebrawszy najpierw swoich dostojników (congregatis primo principibus suis) zaczął z nimi omawiać to posłanie naszego Ojca
consulam et populi quoque super hoc voluntatem interrogem. Sit missus tuus in placito mecum proximo, et ego pro te loquar populo). I jeżeli opiekuńczy bogowie zgodzą się z twoim życzeniem, prośba twoja zostanie spełniona. Jeżeli zaś nie, to również o tym cię zawiadomięť. Taki jest bowiem u nich zwyczaj - objaśniał hagiograf - że rozstrzyganie wszelkich spraw publicznych bardziej zależy od jednomyślnej woli ludu niż od królewskiej władzy"&lt;/&gt; (magis in populi unanimi voluntate quam in regia constet potestate).<br>Realizacja tej zapowiedzi nastąpiła w dwóch etapach. &lt;q&gt;"Albowiem król, zebrawszy najpierw swoich dostojników (congregatis primo principibus suis) zaczął z nimi omawiać to posłanie naszego Ojca
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego