Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
sprawą. Oglądany przez pryzmat wróżdy, zemsty, okupu i pojednania, ród kognatyczny przedstawia się jako zbiorowość mężczyzn. Jest to - rzecz jasna -obraz wypaczony. W rzeczywistości kobiety zajmowały w strukturach rodziny i rodu istotną, ale zarazem bardzo szczególną pozycję: pozostawały pod opiekuńczą władzą mężczyzn, którzy traktowali swoją zwierzchność nad niewiastami jako sprawę honoru. Zamach na nietykalność podopiecznej był dla mężczyzny wyjątkowo ciężką zniewagą. Zapewne dlatego wergeld wolnej kobiety był w prawach Alemanów, Bawarów i Longobardów znacznie wyższy od wergeldu mężczyzny.
Zasada męskiej zwierzchności nad kobietami została najklarowniej sformułowana w przytoczonym już i komentowanym wcześniej rozdziale 204 edyktu Rotariego. Władza (potestas) męskich krewnych nad
sprawą. Oglądany przez pryzmat wróżdy, zemsty, okupu i pojednania, ród kognatyczny przedstawia się jako zbiorowość mężczyzn. Jest to - rzecz jasna -obraz wypaczony. W rzeczywistości kobiety zajmowały w strukturach rodziny i rodu istotną, ale zarazem bardzo szczególną pozycję: pozostawały pod opiekuńczą władzą mężczyzn, którzy traktowali swoją zwierzchność nad niewiastami jako sprawę honoru. Zamach na nietykalność podopiecznej był dla mężczyzny wyjątkowo ciężką zniewagą. Zapewne dlatego wergeld wolnej kobiety był w prawach Alemanów, Bawarów i Longobardów znacznie wyższy od wergeldu mężczyzny.<br> Zasada męskiej zwierzchności nad kobietami została najklarowniej sformułowana w przytoczonym już i komentowanym wcześniej rozdziale 204 edyktu Rotariego. Władza (potestas) męskich krewnych nad
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego