Typ tekstu: Książka
Autor: Kłyszejko-Stefanowicz Leokadia
Tytuł: Cytobiochemia
Rok: 1995
zostały wydzielone i zanalizowane od tamtego czasu (por. [108]), a rys. 11.7 - sekwencję aminokwasową HTa, pierwszego białka histonopodobnego zbadanego w tym aspekcie, opublikowaną w 1981 r. [45]. Spośród poznanych dotychczas licznych cząsteczek HLP E.coli do uznanych za białka histonopodobne zalicza się cztery oznakowane jako: HU, IHF (ang. integration host factor), FIS i H-NS (por. [47, 157, 183a]). Wśród nich najwnikliwiej zanalizowane jest białko HU, wydzielone po raz pierwszy ze szczepu E.coli U93 i stąd nazwane czynnikiem U [172, 183a]. Literę H dodano, gdy udowodniono, że wykazuje ono wiele cech wspólnych z histonami Eukaryota, konkretnie z histonem H2B
zostały wydzielone i zanalizowane od tamtego czasu (por. [108]), a rys. 11.7 - sekwencję aminokwasową HTa, pierwszego białka histonopodobnego zbadanego w tym aspekcie, opublikowaną w 1981 r. [45]. Spośród poznanych dotychczas licznych cząsteczek HLP E.coli do uznanych za białka histonopodobne zalicza się cztery oznakowane jako: HU, IHF (ang. integration host factor), FIS i H-NS (por. [47, 157, 183a]). Wśród nich najwnikliwiej zanalizowane jest białko HU, wydzielone po raz pierwszy ze szczepu E.coli U93 i stąd nazwane czynnikiem U [172, 183a]. Literę H dodano, gdy udowodniono, że wykazuje ono wiele cech wspólnych z histonami Eukaryota, konkretnie z histonem H2B
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego