Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
i zakres decyzji czy odpowiedzialności. Chodzi przy tym o zbudowanie takiego systemu tworzenia dokumentów i ich obiegu, który by z jednej strony zapewniał szybką, istotną dla poszczególnych stanowisk informację, a z drugiej umożliwił ocenę racjonalności i poprawności poczynań techniczno-gospodarczych.
Zadania kontrolne pracowników szczebla kierowniczego powinny być wyraźnie wyeksponowane w ich zakresach czynności. Nie tylko bowiem wykonują oni czynności kontrolne przypisane im personalnie, ale odpowiadają też za wykonanie tych czynności kontrolnych, które zostały wymienione w zakresie obowiązków podległego im zespołu pracowników (wynika to najczęściej z zapisów tzw. księgi służb).
Pełniąc nadzór nad pracą zespołu, aparat kierowniczy sprawuje więc jednocześnie kontrolę nad
i zakres decyzji czy odpowiedzialności. Chodzi przy tym o zbudowanie takiego systemu tworzenia dokumentów i ich obiegu, który by z jednej strony zapewniał szybką, istotną dla poszczególnych stanowisk informację, a z drugiej umożliwił ocenę racjonalności i poprawności poczynań techniczno-gospodarczych.<br>Zadania kontrolne pracowników szczebla kierowniczego powinny być wyraźnie wyeksponowane w ich zakresach czynności. Nie tylko bowiem wykonują oni czynności kontrolne przypisane im personalnie, ale odpowiadają też za wykonanie tych czynności kontrolnych, które zostały wymienione w zakresie obowiązków podległego im zespołu pracowników (wynika to najczęściej z zapisów tzw. księgi służb).<br>Pełniąc nadzór nad pracą zespołu, aparat kierowniczy sprawuje więc jednocześnie kontrolę nad
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego