Typ tekstu: Książka
Autor: Kusch Włodzimierz
Tytuł: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy
Rok: 1998
mówiliśmy o energii, którą należy wydatkować, aby rozłożyć jądro na elementy składowe, teraz zaś wprowadzamy pojęciem defektu masowego. Są to dwa określenia ze sobą związane. Zwróćmy uwagę nato, że równanie Einsteina: E = ?m . c2, które określa transformacje masy i energii, gzie E jest w naszym przypadku energia wiązania jądra, tak jak ją oznaczyliśmy na rys, 6, natomiast ?m jest defektem masowym - pozwala komplementarnie interpretować opisywany tu fenomen. Możemy stwierdzić: w celu rozłożenia jądra atomowego na składowe należy wydatkować energię E, która jest równa defektowi masowemu ?m (pomnożonemu przez kwadrat prędkości światła), tj. wyrażonemu w jednostkach energii.
Do problemu defektu masy powrócimy
mówiliśmy o energii, którą należy wydatkować, aby rozłożyć jądro na elementy składowe, teraz zaś wprowadzamy pojęciem defektu masowego. Są to dwa określenia ze sobą związane. Zwróćmy uwagę nato, że równanie Einsteina: E = ?m . c2, które określa transformacje masy i energii, gzie E jest w naszym przypadku energia wiązania jądra, tak jak ją oznaczyliśmy na rys, 6, natomiast ?m jest defektem masowym - pozwala komplementarnie interpretować opisywany tu fenomen. Możemy stwierdzić: w celu rozłożenia jądra atomowego na składowe należy wydatkować energię E, która jest równa defektowi masowemu ?m (pomnożonemu przez kwadrat prędkości światła), tj. wyrażonemu w jednostkach energii.<br>Do problemu defektu masy powrócimy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego