Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
Z faktu, że natężenie pola transformuje się przy transformacjach cechowania, wynikają bardzo istotne różnice między elektrodynamiką i teorią Yanga-Millsa. Po pierwsze, w elektrodynamice, gdzie tensor Fľ. nie zależy od cechowania, pola E i B są niezmienniczym sposobem opisu. W teorii Yanga-Millsa nie można przypisać polom Ea i Ba jakiegokolwiek bezwzględnego znaczenia, gdyż, jak widzieliśmy, poszczególne składowe transformują się pod działaniem symetrii cechowania. Po drugie, równania elektrodynamiki klasycznej bez źródeł są liniowe w polach (w elektrodynamice kwantowej jest to prawdziwe jedynie w przybliżeniu) i np. dzięki temu możemy widzieć ostro obiekty nawet z dużej odległości (krzyżowanie się wiązek nie powoduje
Z faktu, że natężenie pola transformuje się przy transformacjach cechowania, wynikają bardzo istotne różnice między elektrodynamiką i teorią Yanga-Millsa. Po pierwsze, w elektrodynamice, gdzie tensor Fľ. nie zależy od cechowania, pola E i B są niezmienniczym sposobem opisu. W teorii Yanga-Millsa nie można przypisać polom Ea i Ba jakiegokolwiek bezwzględnego znaczenia, gdyż, jak widzieliśmy, poszczególne składowe transformują się pod działaniem symetrii cechowania. Po drugie, równania elektrodynamiki klasycznej bez źródeł są liniowe w polach (w elektrodynamice kwantowej jest to prawdziwe jedynie w przybliżeniu) i np. dzięki temu możemy widzieć ostro obiekty nawet z dużej odległości (krzyżowanie się wiązek nie powoduje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego