Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
że nawet w jednym kręgu cywilizacyjnym widzenie świata może być diametralnie różne. Jeśli porównamy wpływ na sposób postrzegania wielkich religii światowych: chrześcijańskiej, hinduistycznej lub taoistycznej, okaże się, że nie kolor skóry, nie zamożność lub stosowanie nowoczesnych technik, lecz wyznawane systemy filozoficzne są rzeczywistymi czynnikami określającymi ramy postrzegania. Predyspozycje estetyczne jako jeden z czynników warunkujących postrzeganie są jak gdyby skumulowaną pochodną wielu czynników. Zamiłowanie do określonych zestawów harmonicznych, sekwencji dźwięków i barw, przedkładanie tzw. złotego środka lub też kręgu w architekturze przestrzeni mają dalekie, przedludzkie jeszcze źródła. Na te genetycznie uwarunkowane predyspozycje nakładają się wpływy tradycji kulturowych, grup społecznych, zwłaszcza rówieśnych i
że nawet w jednym kręgu cywilizacyjnym widzenie świata może być diametralnie różne. Jeśli porównamy wpływ na sposób postrzegania wielkich religii światowych: chrześcijańskiej, hinduistycznej lub taoistycznej, okaże się, że nie kolor skóry, nie zamożność lub stosowanie nowoczesnych technik, lecz wyznawane systemy filozoficzne są rzeczywistymi czynnikami określającymi ramy postrzegania. Predyspozycje estetyczne jako jeden z czynników warunkujących postrzeganie są jak gdyby skumulowaną pochodną wielu czynników. Zamiłowanie do określonych zestawów harmonicznych, sekwencji dźwięków i barw, przedkładanie tzw. złotego środka lub też kręgu w architekturze przestrzeni mają dalekie, przedludzkie jeszcze źródła. Na te genetycznie uwarunkowane predyspozycje nakładają się wpływy tradycji kulturowych, grup społecznych, zwłaszcza rówieśnych i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego