Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
przyczyny musi budzić zdziwienie wypowiedź Ministra Przemysłu negująca potrzebę wszczynania postępowania dla weryfikacji decyzji, mocą których orzekano przejście na rzecz Skarbu Państwa własności małych zakładów przemysłowych. Zapatrywanie RPO w powyższej kwestii nie powinno budzić zastrzeżeń, bowiem nie ma uzasadnionych podstaw do różnicowania skutków zastosowania środków przewidzianych w ustawie oraz w k.p.a. Sytuacji przewidzianej w art. 12 pkt 6 ustawy nie należy mylić z inną, w której obywatel, wnosząc skargę do RPO, równocześnie żąda zastosowania przez ombudsmana konkretnego środka. Stanowisko Rzecznika jest tutaj równie jednoznaczne jak poprzednio: "wniosek powinien wskazywać na naruszenie praw obywatelskich - wybór środka działania jest prerogatywą Rzecznika" (RPO
przyczyny musi budzić zdziwienie wypowiedź Ministra Przemysłu negująca potrzebę wszczynania postępowania dla weryfikacji decyzji, mocą których orzekano przejście na rzecz Skarbu Państwa własności małych zakładów przemysłowych. Zapatrywanie RPO w powyższej kwestii nie powinno budzić zastrzeżeń, bowiem nie ma uzasadnionych podstaw do różnicowania skutków zastosowania środków przewidzianych w ustawie oraz w k.p.a. Sytuacji przewidzianej w art. 12 pkt 6 ustawy nie należy mylić z inną, w której obywatel, wnosząc skargę do RPO, równocześnie żąda zastosowania przez ombudsmana konkretnego środka. <page nr=45> Stanowisko Rzecznika jest tutaj równie jednoznaczne jak poprzednio: "wniosek powinien wskazywać na naruszenie praw obywatelskich - wybór środka działania jest prerogatywą Rzecznika" (RPO
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego