Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
ustania stosunku pracy pracownik zachowuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za zaległy urlop wypoczynkowy bez względu na sposób ustania stosunku pracy. Natomiast prawo do ekwiwalentu pieniężnego za bieżący urlop wypoczynkowy pracownik nabywa we wszystkich przypadkach rozwiązania stosunku pracy (poza rozwiązaniem umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym z winy pracownika - art. 52 k. p. oraz wygaśnięciem umowy o pracę na skutek porzucenia pracy - art. 65 k. p. ). W uchwale z 18. II. 1976 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że pracownik, z którym umowa o pracę wygasła na skutek 3-miesięcznej nieobecności w pracy, spowodowanej tymczasowym aresztowaniem (art. 66 § 1 k. p. ), nie traci prawa do ekwiwalentu
ustania stosunku pracy pracownik zachowuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za zaległy urlop wypoczynkowy bez względu na sposób ustania stosunku pracy. Natomiast prawo do ekwiwalentu pieniężnego za bieżący urlop wypoczynkowy pracownik nabywa we wszystkich przypadkach rozwiązania stosunku pracy (poza rozwiązaniem umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym z winy pracownika - art. 52 k. p. oraz wygaśnięciem umowy o pracę na skutek porzucenia pracy - art. 65 k. p. ). W uchwale z 18. II. 1976 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że pracownik, z którym umowa o pracę wygasła na skutek 3-miesięcznej nieobecności w pracy, spowodowanej tymczasowym aresztowaniem (art. 66 § 1 k. p. ), nie traci prawa do ekwiwalentu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego