Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
osób, które mają objąć stanowisko obsadzane na podstawie powołania, wymaga się z reguły odpowiedniego stażu pracy i wobec tego zastrzeżenie okresu próbnego w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania będzie miało ten skutek, że stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z mocy samego prawa z upływem okresu próbnego (art. 30 § 2 k. p. ), a przed jego upływem w razie odwołania równoznacznego z wypowiedzeniem umowy o pracę, z zastosowaniem w tym przypadku okresu wypowiedzenia przewidzianego dla wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny, nie zaś okresu obowiązującego przy wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nie określony. Wydaje się też, że jeżeli po rozwiązaniu
osób, które mają objąć stanowisko obsadzane na podstawie powołania, wymaga się z reguły odpowiedniego stażu pracy i wobec tego zastrzeżenie okresu próbnego w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania będzie miało ten skutek, że stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z mocy samego prawa z upływem okresu próbnego (art. 30 § 2 k. p. ), a przed jego upływem w razie odwołania równoznacznego z wypowiedzeniem umowy o pracę, z zastosowaniem w tym przypadku okresu wypowiedzenia przewidzianego dla wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny, nie zaś okresu obowiązującego przy wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nie określony. Wydaje się też, że jeżeli po rozwiązaniu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego