Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
1 k. p. , znalazłoby to "zapewne" wyraźne odbic2ie w tym przepisie.
Nie znalazło bowiem takie zapatrywanie pokrycia w art. 156 § 1 k. p. właśnie dlatego, że ustawodawca przyjął w tym przepisie konstrukcję nie utraty prawa do urlopu, ale - jego nieuzyskania.
Dla pełni obrazu trzeba przedstawić stosunek między art. 156 § 1 k. p. a art. 153 k. p.
Otóż art. 153 k. p. reguluje datę uzyskania prawa do pierwszego urlopu oraz do drugiego i dalszych urlopów, abstrahując od wykonywania pracy w jednym czy w wielu zakładach pracy.
Art. 156 § 1 k. p. jest więc wobec art. 153 k. p. - ze względu na swą
1 k. p. , znalazłoby to "zapewne" wyraźne odbic2ie w tym przepisie. <br> Nie znalazło bowiem takie zapatrywanie pokrycia w art. 156 § 1 k. p. właśnie dlatego, że ustawodawca przyjął w tym przepisie konstrukcję nie utraty prawa do urlopu, ale - jego nieuzyskania. <br> Dla pełni obrazu trzeba przedstawić stosunek między art. 156 § 1 k. p. a art. 153 k. p. <br> Otóż art. 153 k. p. reguluje datę uzyskania prawa do pierwszego urlopu oraz do drugiego i dalszych urlopów, abstrahując od wykonywania pracy w jednym czy w wielu zakładach pracy. <br> Art. 156 § 1 k. p. jest więc wobec art. 153 k. p. - ze względu na swą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego