Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
w sprawie wykonania niektórych przepisów tejże ustawy (Dz. U. nr 14, poz. 100).
O regresie nie można mówić tym bardziej, że położenie pracownika, pozostającego poza zatrudnieniem przez okres przekraczający 3 miesiące z przyczyn od niego niezależnych, uległo mimo utrzymania rygoru z ustawy z 29. IV. 1969 w art. 156 § 1 k. p. , wydatnej poprawie dzięki wprowadzeniu dopiero przez kodeks pracy przepisu § 2 art. 156, stanowiącego zasadę wliczania do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, okresów poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu.
Autor glosy ma jednak rację de lege ferenda, że rygor z art. 156 § 1 k. p. nie powinien
w sprawie wykonania niektórych przepisów tejże ustawy (Dz. U. nr 14, poz. 100). <br> O regresie nie można mówić tym bardziej, że położenie pracownika, pozostającego poza zatrudnieniem przez okres przekraczający 3 miesiące z przyczyn od niego niezależnych, uległo mimo utrzymania rygoru z ustawy z 29. IV. 1969 w art. 156 § 1 k. p. , wydatnej poprawie dzięki wprowadzeniu dopiero przez kodeks pracy przepisu § 2 art. 156, stanowiącego zasadę wliczania do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, okresów poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu. <br> Autor glosy ma jednak rację &lt;foreign&gt;de lege ferenda&lt;/foreign&gt;, że rygor z art. 156 § 1 k. p. nie powinien
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego